Welcome to our site!

O NAS


  • Firma nasza powstała w lipcu 1992 r.

  • Większość  pracowników naszej firmy wywodzi się z Przedsiębiorstwa CPN „ BUDONAFT" i ELEKTROMONTAŻU Kraków.

  • Pracownicy nasi posiadają wieloletnie doświadczenie oraz wysokie kwalifikacje i uprawnienia konieczne do realizacji projektów firmy, takie jak:

      -  uprawnienia budowlane

      -  uprawnienia eksploatacji urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym.

      -  uprawnienia dozoru urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym.

      -  uprawnienia wykonywania pomiarów instalacji elektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem.

      -  uprawnienia eksploatacji rozdzielnic i urządzeń w izolacji SF6.


  • Załoga firmy posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte na stacjach paliw dawnego CPN-u, stacjach paliw BP, stacjach paliw MPK, Koksowni Przyjaźń, URSA Polska sp z o.o..

  • Nasza firma oferuje Państwu wsparcie już na etapie prac koncepcyjnych. Powstający na ich podstawie projekt uwzględnia preferowane przez Państwa rozwiązania techniczne, i jest realizowany perfekcyjnie oraz terminowo.Licząc na zainteresowanie podjęciem współpracy z naszą firmą,

                                         pozostaję z wyrazami szacunku